Miksi ihminen hankkii sähköauton?


Kun pohditaan niitä tekijöitä, jotka tällä hetkellä vaikuttavat sähköauton hankintaan, niin voimakkaimmin nousee esiin kolme teemaa: ajomukavuus, käyttökulujen pienuus ja ympäristötekijät.

Ympäristötekijät ovat usean vuoden ajan ollut merkittävin sähköautoiluun liitettävä tekijä. Isossa mittakaavassa sähköautoilua on perusteltu ilmastomuutoksen torjumisella hiilidioksidipäästöjen pienentyessä. Ilmastomuutosta konkreettisempana asiana ympäristökysymyksissä on nähty erityisesti kaupunkiympäristöissä pienhiukkaspäästöjen pieneneminen ja tätä kautta parantunut ilmanlaatu.

Sitä mukaa kun sähköautojen määrä on kasvanut ja ihmiset ovat niitä päässeet testaamaan ja ajamaan, on ympäristöasioiden rinnalle, ja ohi, noussut henkilökohtaisemmat asiat. Sähköautoa on mukava ajaa. Se kiihtyy liikennevaloista ja risteyksestä lähdettäessä voimakkaasti ja kevyesti. Ihminen, joka testaa sähköauton kiihtyvyyttä ensimmäistä kertaa elämässään on hauska näky. Siinä sekoittuu primitiivistä iloa ja hieman myös kauhua, kun voima pääsee yllättämään. Sähköauto on kaupunkiajossa hiljaisuudessaan miellyttävä niin auton ajajalle kuin myös kaupungissa asuville ihmisille. Ajomukavuuteen liittyy myös psykologinen puoli: sähköauto- ja latausteknologiaan on alettu enemmän ja enemmän luottamaan. Uuden teknologian pelko on muuttumassa innostukseksi, sähköautoilun myytit ovat murtumassa.

Autoiluun liittyy vahvasti raha. Auton omistaminen ja käyttökulut ovat merkittävä menoerä. Koska uusien sähköautojen hinnat ovat olleet korkealla, ja vaihtoautoja ei markkinoilla ole ollut, on auton hankinta usealla ihmisellä pysähtynyt tähän. Tilanne on kuitenkin nopeasti muuttumassa. Autoteollisuusyritykset tuovat seuraavan kahden vuoden aikana markkinoille useita kymmeniä kohtuuhintaisia ja erilaisiin elämäntilanteisiin soveltuvia automalleja. Esimerkiksi Seat on jo tuonut markkinoille pikkuautoluokkaan kuuluvan Mii-mallin, jonka hankintahinta hankintatuella höystettynä Suomessa tippuu alle 18 000 euron ja toimintamatkaa on kaupunkiajossa yhdellä latauksella 350 km. Eli samanaikaisesti kun hinnat tippuvat, autojen laatu ja käytön helppous kasvaa.

Monia kiehtoo sähköautoilussa käytön halpuus. 20 000 km vuodessa ajavan latauslasku on noin 600 euroa, jos lataus tapahtuu pääsääntöisesti kotona. Polttomoottoriautolla sama määrä kustantaisi noin 1000 euroa enemmän. Sähköautojen huollot ovat myös merkittävästi halvempia, koska sähköautossa on noin 90 % vähemmän mekaanisesti kuluvia voimansiirtokomponentteja kuin polttomoottoriautossa eikä öljynvaihtoja tarvitse tehdä. Kotitalouksissa, toivottavasti pian myös taloyhtiöissä, aurinkopaneeleilla voi helposti tuottaa sähköä liikkumisen tarpeisiin. Oma sähköntuotanto on asumisen lisäksi kietoutumassa positiivisella tavalla myös liikkumisen mahdollistamiseen taloudellisesta näkökulmasta.

Päätökseen sähköauton hankkimisesta vaikuttaa moni tekijä. Ja yhä useampi tämän päätöksen nyt tekee. Kun tarkastellaan Suomessa 2019 ensirekisteröityjä autoja (sisältää uudet autot ja maahan tuodut autot) niin ladattavien autojen (ladattavat hybridit + täyssähköautot) osuus oli 16 % ja osuus on kasvanut tästä alkuvuoden 2020 aikana. Liikkumisen sähköinen tulevaisuus tilastojen valossa on voimistumassa nopealla tahdilla.

Vastaa